influences nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

influences nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm influences giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của influences.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • influences

    * kỹ thuật

    sự ảnh hưởng

    sự tác động

    sự tác dụng