hamilton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hamilton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hamilton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hamilton.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hamilton

  Irish mathematician (1806-1865)

  Synonyms: William Rowan Hamilton, Sir William Rowan Hamilton

  English beauty who was the mistress of Admiral Nelson (1765-1815)

  Synonyms: Lady Emma Hamilton, Amy Lyon

  United States toxicologist known for her work on industrial poisons (1869-1970)

  Synonyms: Alice Hamilton

  United States statesman and leader of the Federalists; as the first Secretary of the Treasury he establish a federal bank; was mortally wounded in a duel with Aaron Burr (1755-1804)

  Synonyms: Alexander Hamilton

  a port city in southeastern Ontario at the western end of Lake Ontario

  the capital of Bermuda

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).