alice hamilton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alice hamilton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alice hamilton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alice hamilton.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alice hamilton

    Similar:

    hamilton: United States toxicologist known for her work on industrial poisons (1869-1970)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).