hamiltonianism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hamiltonianism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hamiltonianism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hamiltonianism.

Từ điển Anh Việt

  • hamiltonianism

    * danh từ

    thuyết Hamilton