ground rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ground rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ground rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ground rod.

Từ điển Anh Việt

 • ground rod

  (Tech) thanh/que nối đất

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ground rod

  * kỹ thuật

  cọc tiếp đất

  điện cực nối đất

  thanh tiếp đất

  điện:

  cần tiếp địa

  điện lạnh:

  cọc đất (để nối đất)

  thanh đất