ground-ice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ground-ice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ground-ice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ground-ice.

Từ điển Anh Việt

  • ground-ice

    /'graundais/

    * danh từ

    băng đáy