ground connector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ground connector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ground connector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ground connector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ground connector

    * kỹ thuật

    bộ nối đất

    bộ nối tiếp đất