grinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grinder.

Từ điển Anh Việt

 • grinder

  /'graində/

  * danh từ

  cối xay (cà phê...) máy nghiền, máy xát, máy xay

  thợ mài, thợ xay, thợ xát

  an itinerant grinder: thợ mài dao kéo đi rong

  (từ lóng) người kèm học thi

  học sinh học gạo

  răng hàm; (số nhiều) (đau) răng

  (số nhiều) (raddiô) tiếng lục cục (khi vặn raddiô)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grinder

  * kinh tế

  máy nghiền máy xay

  * kỹ thuật

  đá mài

  đá mài sắc

  máy đánh bóng

  máy mài

  máy mài sắc

  máy nghiền

  máy xay

  xây dựng:

  máy lóc xơ

  thợ mài

  thợ rà

  cơ khí & công trình:

  thợ mài sắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet