grindery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grindery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grindery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grindery.

Từ điển Anh Việt

  • grindery

    /'graindəri/

    * danh từ

    đồ nghề thợ giày