granular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

granular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm granular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của granular.

Từ điển Anh Việt

 • granular

  /'grænjulə/

  * tính từ

  (thuộc) hột, hình hột, như hột

  có hột

 • granular

  (vật lí) (thuộc) hạt (nhỏ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • granular

  * kinh tế

  kho bánh mì

  kho ngũ cốc

  * kỹ thuật

  dạng hạt

  hạt

  xây dựng:

  có dạng hạt

  hình hột

  như hạt

  toán & tin:

  hạt (nhỏ)

  y học:

  thuộc hạt nhỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet