farinaceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

farinaceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm farinaceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của farinaceous.

Từ điển Anh Việt

 • farinaceous

  /,færi'neiʃəs/

  * tính từ

  (thuộc) bột; như bột

  có bột

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • farinaceous

  * kỹ thuật

  bột

Từ điển Anh Anh - Wordnet