grace ethel cecile rosalie allen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grace ethel cecile rosalie allen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grace ethel cecile rosalie allen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grace ethel cecile rosalie allen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grace ethel cecile rosalie allen

    Similar:

    allen: United States comedienne remembered as the confused but imperturbable partner of her husband, George Burns (1906-1964)

    Synonyms: Gracie Allen, Gracie

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).