graceful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graceful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graceful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graceful.

Từ điển Anh Việt

 • graceful

  /'greisful/

  * tính từ

  có duyên, duyên dáng, yêu kiều

  phong nhã, thanh nhã

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • graceful

  characterized by beauty of movement, style, form, or execution

  Antonyms: awkward

  Similar:

  elegant: suggesting taste, ease, and wealth

  Synonyms: refined