gracefully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gracefully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gracefully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gracefully.

Từ điển Anh Việt

  • gracefully

    * phó từ

    duyên dáng, yêu kiều, trang nhã

Từ điển Anh Anh - Wordnet