grace-note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grace-note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grace-note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grace-note.

Từ điển Anh Việt

  • grace-note

    * danh từ

    (âm nhạc) nốt nhạc làm cho bản nhạc thêm hay