gismo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gismo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gismo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gismo.

Từ điển Anh Việt

  • gismo

    * danh từ (như) gizmo (số nhiều gismos)

    (tiếng lóng) đồ dùng, đồ đạc

Từ điển Anh Anh - Wordnet