gismondite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gismondite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gismondite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gismondite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gismondite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gismonđit