thingumajig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thingumajig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thingumajig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thingumajig.

Từ điển Anh Việt

  • thingumajig

    /'θiɳəmi/ (thingumajig) /'θiɳəmədʤig/ (thingumbob) /'θiɳəmbɔb/ (thingummy) /'θiɳəmi/

    * danh từ

    (thông tục) cái, thứ, vật (dùng để chỉ cái gì người ta chợt quên đi hoặc không biết gọi tên thế nào)

    my watch has a little thingamy that shows the time: chiếc đồng hồ của tôi có một cái gì nho nhỏ chỉ giờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet