gadget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gadget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gadget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gadget.

Từ điển Anh Việt

 • gadget

  /'gædʤit/

  * danh từ

  (thực vật học) bộ phận cải tiến (trong máy móc); máy cải tiến

  đồ dùng, đồ vật, đ

 • gadget

  (Tech) đồ phụ tùng nhỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet