gadgeteer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gadgeteer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gadgeteer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gadgeteer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gadgeteer

    a person who delights in designing or building or using gadgets

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).