gismo, gizmo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gismo, gizmo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gismo, gizmo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gismo, gizmo.

Từ điển Anh Việt

  • gismo, gizmo

    (Tech) đồ phụ tùng nhỏ = gadget