flood in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flood in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flood in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flood in.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • flood in

    arrive in great numbers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).