final nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

final nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm final giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của final.

Từ điển Anh Việt

 • final

  /'fainl/

  * tính từ

  cuối cùng

  final victory: thắng lợi cuối cùng

  the final chapter of a book: chương cuối của cuốn sách

  quyết định, dứt khoát, không thay đổi được nữa

  (triết học); (ngôn ngữ học) (thuộc) mục đích

  final cause: mục đích, cứu cánh

  * danh từ

  ((thường) số nhiều) cuộc đấu chung kết

  the tennis finals: các cuộc đấu chung kết quần vợt

  (có khi số nhiều) kỳ thi ra trường, kỳ thi tốt nghiệp

  (thông tục) đợt báo phát hành cuối cùng trong ngày

  (âm nhạc) âm gốc (trong một bản nhạc)

 • final

  kết thúc cuối cùng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • final

  * kinh tế

  chung quyết

  cuối cùng

  phán quyết tối hậu của trọng tài

  quyết định dứt khoát

  * kỹ thuật

  chung kết

  cuối

  cuối (cùng)

  kết thúc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • final

  the final match between the winners of all previous matches in an elimination tournament

  conclusive in a process or progression

  the final answer

  a last resort

  the net result

  Synonyms: last, net

  not to be altered or undone

  the judge's decision is final

  the arbiter will have the last say

  Synonyms: last

  Similar:

  final examination: an examination administered at the end of an academic term

  Synonyms: final exam

  concluding: occurring at or forming an end or termination

  his concluding words came as a surprise

  the final chapter

  the last days of the dinosaurs

  terminal leave

  Synonyms: last, terminal