finalise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finalise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finalise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finalise.

Từ điển Anh Việt

 • finalise

  * động từ

  làm xong, hoàn thành

  cho hình dạng cuối cùng, làm cho hình thành hình dạng cuối cùng; thông qua lần cuối cùng

  vào vòng chung kết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • finalise

  Similar:

  finalize: make final; put the last touches on; put into final form

  let's finalize the proposal

  Synonyms: settle, nail down