eucalyptus calophylla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eucalyptus calophylla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eucalyptus calophylla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eucalyptus calophylla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • eucalyptus calophylla

    Similar:

    red gum: very large red gum tree

    Synonyms: marri

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).