eucalyptus camphora nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eucalyptus camphora nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eucalyptus camphora giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eucalyptus camphora.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • eucalyptus camphora

    Similar:

    mountain swamp gum: medium-sized swamp gum of New South Wales and Victoria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).