eucalyptus fraxinoides nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eucalyptus fraxinoides nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eucalyptus fraxinoides giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eucalyptus fraxinoides.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • eucalyptus fraxinoides

    Similar:

    white mountain ash: large tree with dark compact bark on lower trunk but smooth and white above; yields lumber similar to that of European or American ashes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).