eucalyptus viminalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eucalyptus viminalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eucalyptus viminalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eucalyptus viminalis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • eucalyptus viminalis

    Similar:

    manna gum: tall tree yielding a false manna

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).