enterprise system connection (escon) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enterprise system connection (escon) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enterprise system connection (escon) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enterprise system connection (escon).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • enterprise system connection (escon)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự kết nối hệ thống xí nghiệp