enterprise system architecture (esa) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enterprise system architecture (esa) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enterprise system architecture (esa) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enterprise system architecture (esa).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • enterprise system architecture (esa)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cấu trúc hệ thống xí nghiệp