enterprise integration network (einet) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enterprise integration network (einet) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enterprise integration network (einet) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enterprise integration network (einet).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • enterprise integration network (einet)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mạng tích hợp doanh nghiệp