enterprise designed capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enterprise designed capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enterprise designed capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enterprise designed capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • enterprise designed capacity

    * kinh tế

    năng lực thiết kế xí nghiệp