ell beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ell beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ell beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ell beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ell beam

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  dầm chữ L

  dầm hai cánh

  rầm hai cánh