curvilinear regression nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curvilinear regression nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curvilinear regression giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curvilinear regression.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curvilinear regression

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hồi quy phi tuyến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • curvilinear regression

    the relation between variables when the regression equation is nonlinear (quadratic or higher order)