curvilinear integral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curvilinear integral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curvilinear integral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curvilinear integral.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curvilinear integral

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tích phân đường

    tích phân đường tuyến tính