curvilinear figure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curvilinear figure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curvilinear figure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curvilinear figure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curvilinear figure

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hình chu vi cong