curvilinear coordinator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curvilinear coordinator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curvilinear coordinator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curvilinear coordinator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curvilinear coordinator

    * kỹ thuật

    tọa độ cong