conquering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conquering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conquering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conquering.

Từ điển Anh Việt

  • conquering

    /'kɔɳkəriɳ/

    * tính từ

    xâm chiếm

    chinh phục, chế ngự

Từ điển Anh Anh - Wordnet