conquest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conquest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conquest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conquest.

Từ điển Anh Việt

 • conquest

  /'kɔɳkwest/

  * danh từ

  sự xâm chiếm, sự chinh phục

  đất đai xâm chiếm được

  người mình đã chinh phục được; người mình đã chiếm đoạt được cảm tình

  to male a conquest of someone

  thu phục được cảm tình của ai; thu phục được tình yêu của ai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conquest

  * kỹ thuật

  chinh phục (cuộc)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • conquest

  the act of conquering

  Synonyms: conquering, subjection, subjugation

  success in mastering something difficult

  the conquest of space

  Similar:

  seduction: an act of winning the love or sexual favor of someone