conformity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conformity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conformity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conformity.

Từ điển Anh Việt

 • conformity

  /kən'fɔ:miti/

  * danh từ

  (+ to, with) sự phù hợp, sự thích hợp

  (+ with, to) sự đúng, sự tuân theo; sự y theo

  in conformity with the law: theo đúng luật

  sự tuân giáo (theo giáo phái ở Anh)

 • conformity

  (thống kê) tính bảo giác; sự phù hợp, sự tương quan

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conformity

  * kỹ thuật

  sự phù hợp

  sự tuân thủ

  sự tương quan

  xây dựng:

  sự giữ nguyên hình

  điện lạnh:

  tính confooc

Từ điển Anh Anh - Wordnet