competitive strategy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

competitive strategy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm competitive strategy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của competitive strategy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • competitive strategy

    * kinh tế

    chiến lược cạnh tranh