box coupling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

box coupling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm box coupling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của box coupling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • box coupling

  * kỹ thuật

  hộp nối

  khớp kiểu măng sông

  khớp nối đối tiếp

  khớp ống

  khớp trục

  điện tử & viễn thông:

  ghép hộp

  cơ khí & công trình:

  khớp (trục kiểu) ống

  khớp trục kiểu ông