boneless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boneless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boneless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boneless.

Từ điển Anh Việt

 • boneless

  /'bounlis/

  * tính từ không có xương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • boneless

  being without a bone or bones

  jellyfish are boneless

  Antonyms: bony