blast shield nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blast shield nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blast shield giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blast shield.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blast shield

  * kỹ thuật

  màn chống nổ

  điện tử & viễn thông:

  màn chắn ánh lửa

  màn chắn nóng