approve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approve.

Từ điển Anh Việt

 • approve

  /ə'pru:v/

  * ngoại động từ

  tán thành, đồng ý, bằng lòng, chấp thuận

  xác nhận, phê chuẩn, chuẩn y

  chứng tỏ, tỏ ra, chứng minh

  to approve one's valour: chứng tỏ lòng can đảm

  he approved himself to be a good pianist: anh ta tỏ ra là một người chơi pianô giỏi

  * nội động từ

  approve of tán thành, đồng ý, bằng lòng, chấp thuận

  to approve of the proposal: tán thành đề nghị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • approve

  * kinh tế

  chuẩn y

  phê chuẩn

  xác nhận

  xét cho

  * kỹ thuật

  chuẩn y

  chứng tỏ

  phê chuẩn

  thừa nhận

  xây dựng:

  duyệt y

  tán thành

Từ điển Anh Anh - Wordnet