approver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approver.

Từ điển Anh Việt

 • approver

  /ə'pru:və/

  * danh từ

  người tán thành, người đồng ý, người chấp thuận

  người phê chuẩn

  người bị bắt thú tội và khai đồng bọn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • approver

  * kỹ thuật

  người phê chuẩn

  người phê duyệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • approver

  an authority with power to approve