applied research nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

applied research nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm applied research giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của applied research.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • applied research

  * kinh tế

  nghiên cứu ứng dụng

  sự nghiên cứu ứng dụng

  * kỹ thuật

  nghiên cứu tính thực tiễn

  nghiến cứu ứng dụng