apod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apod.

Từ điển Anh Việt

  • apod

    /'æpɔd/

    * danh từ, số nhiều (apodes, apods, apoda)

    loài không chân (bò sát)

    loài không vây bụng (cá)