apodous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apodous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apodous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apodous.

Từ điển Anh Việt

 • apodous

  /'æpədəl/ (apodous) /'æpədəs/

  * tính từ

  không chân

  không vây bụng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apodous

  Similar:

  apodal: (of snakes and eels) naturally footless

  eels are apodal