apodal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apodal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apodal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apodal.

Từ điển Anh Việt

 • apodal

  /'æpədəl/ (apodous) /'æpədəs/

  * tính từ

  không chân

  không vây bụng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apodal

  (of snakes and eels) naturally footless

  eels are apodal

  Synonyms: apodous